0

                                                             T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/5412 K. 2017/7227 T. 13.12.2017

Taraflar arasında görülen davada … Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03/02/2016 tarih ve 2013/155-2016/50 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait işyerinde 1.2.2008-24.9.2012 tarihleri arasında mobilya ustası olarak çalışan davalının, 24.09.2012 tarihinden itibaren herhangi bir bilgi vermeksizin işe gelmemeye başladığını ve akabinde de aynı gün … .İş Mahkemesinde 2012/504 E.sayılı dosya ile müvekkili aleyhine tazminat ve alacak davası açtığını, davalının müvekkili şirketin rakibi … Banyo Mobilyaları Ltd. Şti.’nde çalışmaya başladığı ve taraflar arasında akdedilmiş 1.2.2008 tarihli iş sözleşmesinde düzenlenen rekabet yasağına aykırı davrandığını ileri sürerek, 1.2.2008 günlü iş sözleşmesinin 1l. maddesindeki düzenleme gereğince son brüt ücretinin 6 katı tutarındaki cezai şart alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davayı kabul etmediklerini, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, … .İş Mahkemesinde açılan dava sonucunun beklenmesi gerektiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının … . İş Mahkemesi 2012/504 esas sayılı dosyasında ihbar, kıdem tazminat talebi ile ilgili dava açtığı, iş hizmet sözleşmesinin 11. maddesinde rekabet yasağının düzenlendiği, davalının 24.9.2012 tarihinde işyerinden ayrıldığı, 3.10.2012 tarihinde aynı konuda faaliyet gösteren … Banyo Mobilya Limited Şirketinde çalışmaya başladığı, davalının davacı şirkette marangoz olarak çalıştığı, iş üretimi hakkında bilgi sahibi olduğu, davacının sadakat borcuna aykırı eylem yaptığı, sözleşmenin 11. maddesinde öngörülen altı aylık maaşa yönelik cezai şartın kabulü gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 5.643. TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, işçinin rekabet yasağına aykırı davranması nedeniyle cezai şart istemine ilişkindir. TBK 447. maddesine göre, ”Rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının olmadığı belirlenmişse sona erer. Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer”

İşverenin işçinin rekabet yasağına aykırı davranmasından dolayı cezai şartı isteyebilmesi için TBK m. 447/2 uyarınca sözleşmenin işçi tarafından haksız olarak feshedilmesi gerekir. Somut olayda kesinleşen iş mahkemesi kararından işverenin iş sözleşmesini haksız olarak feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda rekabet yasağının sona ereceği göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 13/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Sizin Tepkiniz Nedir?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Butlann

Admın
Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı